รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

[rev_slider_vc alias=”home2″]

SEXUAL FUNCTION

Testosterone maintain sex drive, sperm count and fertility

ส่วนของทางเพศ ฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอร์โรน” ช่วยควบคุมความรู้สึกอารมณ์ทางเพศให้อยู่ในสมดุล รักษาไว้ซึ่งจำนวนอสุจิและรักษาภาวการณ์มีบุตรให้คงอยู่

MIND

Testosterone helps to maintain a feeling for wellbeing

ทางด้านความรู้สึก ฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอร์โรน” ช่วยควบคุมสมดุลทางด้านอารมณ์และ รักษาระดับความรู้สึกพึงพอใจ

BODY

Testosterone helps to maintain healthy bones and muscles

ทางด้านร่างกาย ฮอร์โมนเพศชาย “เทสโทสเตอร์โรน” ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและกระดูกให้สมดุลและแข็งแรง

สุขภาพกายดีสุขภาพจิตดี ในผู้ชายไม่มีวัยทอง แต่หากฮอร์โมนเพศ (Testosterone) ตกจะส่งผลทำให้เกิดวัยทอง จะมีอาการหงุดหงิดง่าย อารมณ์เสีย คิดลบ เราควรดูแลสุขภาพ ป้องกันเบาหวานและความดัน สองโรคนี้อาจจะไม่ถึงตาย แต่จะนำพาโรคต่างๆ เช่นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรคหัวใจ โรคไต และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นในผู้ชาย เราสามารถสังเกตสุขภาพเบื้องต้นได้จากการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต้องแข็งตัวดี การที่อวัยวะเพศเริ่มแข็งตัวไม่ดี แสดงว่าฮอร์โมนเพศ (Testosterone) เริ่มตก โดยเฉพาะในวัย 50 ปีขึ้นไป เมื่ออวัยวะเพศเริ่มแข็งตัวไม่ดี สิ่งที่ตามมาคืออาการ ฉี่กระปิดกระปอย ฉี่ไม่พุ่ง ฉี่ไม่สุด ลุกฉี่กลางคืน นั่นเป็นสัญญาณเตือนโรคต่อมลูกหมากโต