ຫນ້າທໍາອິດ - Eternity Clinic

 • ບໍລິການຂອງຄລີນິກ

  ປິ່ນປົວ ດູແລ ແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນຫາດ້ານສະໝັດຖະພາບທາງເພດ ພະຍາດລະບົບທາງເດີນປັດສາວະ ລະບົບສືບພັນ ໂດຍທີມງານນາຍໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ
  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
 • ຂໍຂໍ້ມູນ ນັດໝາຍ

  ອາຄານ MedAsia ຊອຍສຸຂຸມວິດ 5 /ກຸງເທບມະຫານະຄອນ, ຕັ້ງຢູ່ອາຄານ MedAsia ຊັ້ນ 11 ຊອຍສຸຂຸມວິດ 5 ,ສາມາດເດີນທາງໂດຍໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ BTS ລົງສະຖານີນານາ ອອກທາງປະຕູ 1 ຫຼືນຳລົດມາຈອດໄດ້ທີ່ອາຄານແລະຂຶ້ນລິບໄດ້ຈາກເດິ່ນຍົນມາທີ່ຊັ້ນ 11
  ຕິດຕໍ່-ນັດໝາຍ
 • ມື້ແລະເວລາການ

  • ກະລຸນານັດໝາຍ
   ໂທ +6695 864 4414
  • ຈັນ-ສຸກ
   10.00 - 18.00
  • ເສົາ - ອາທິດ
   10.00 - 18.00
  • ວັນຢຸດນັກຂັດຕະเລີກ
   ສອບຖາມລ່ວງໜ້າ

 • ຮັບຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຟີ ໂທ +6695-864-4414

  ສອບຖາມຂໍ້ມູນການປິ່ນປົວແລະບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນັດໝາຍລ່ວງໜ້າ ການເດີນທາງມາຄລີນິກ

 • WhatsApp +6695 864 4414

YouTube : eternityclinic

Prev 1 of 9 Next
Prev 1 of 9 Next