หลั่งเร็ว เร็วแค่ไหนเรียกว่าหลั่งเร็ว? - Eternity Clinic
 • รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

  สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

 • LINE : @ETERNITYCLINIC
  • กุมภาพันธ์ 11, 2022

  หลั่งเร็ว เร็วแค่ไหนเรียกว่าหลั่งเร็ว?

  ภาวะหลั่งเร็ว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ชายในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงเริ่มมีอายุแล้ว ก็นำมาซึ่งปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ สาเหตุหนึ่งเกิดจากเรื่องของความวิตกกังวลร่วมด้วย และเป็นความไม่พึงพอใจ หรือไม่สมดุลของคู่รักของเราด้วย ดังนั้นเรามาดูสถิติกันครับว่า ในทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เราให้เวลาในการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร

  จากการทำวิจัย และจากการเก็บสถิติ โดยที่ถามว่าเรารู้ได้อย่างไร ก็มีทั้งการจับเวลา หรืออีกวิธีหากสะดวกที่จะเปิดเพลง ให้เปิดเพลงที่เราพอจะรู้ระยะเวลาของเพลงนั้นๆครับ และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศไปในตัว และเพื่อเป็นการที่จะได้รู้ด้วยว่าเราใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหน เช่น 1-2 นาที ก็อาจจะเรียกว่าเร็วเกินไป ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่รักหรือคู่นอนได้ ถ้าขยับเวลามาเป็น 3-4 นาทีก็พอที่จะรับได้ เป็นช่วงเวลาที่กำลังพอดี ไม่มาก ไม่น้อย ไม่เหนื่อยจนเกินไป แต่ถ้าจะให้ดีเลย หรือให้ประทับใจฝ่ายตรงข้าม ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ประมาณ 7-10 นาที ซึ่งช่วงเวลาทั้งหมดนี้ หมายถึงนับตั้งแต่สอดใส่ไปจนถึงจุดสุดยอดของฝ่ายชาย แต่ถ้าหากมากกว่า 13 นาที อันนี้ก็ถือว่าเริ่มเป็นปัญหาเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นการหลั่งช้า ซึ่งอาจจะนานไป หรือบางทีฝ่ายหญิงอาจเริ่มมีอาการเจ็บ โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายหญิงมีช่องคลอดแห้ง หรือไม่มีน้ำหล่อลื่น น้ำหล่อลื่นน้อยด้วย ยิ่งจะเป็นปัญหาครับ

 • รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

  สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

 • LINE : @ETERNITYCLINIC
  • กุมภาพันธ์ 11, 2022

  หลั่งเร็ว เร็วแค่ไหนเรียกว่าหลั่งเร็ว?

  ภาวะหลั่งเร็ว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ชายในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงเริ่มมีอายุแล้ว ก็นำมาซึ่งปัญหาระหว่างความสัมพันธ์ สาเหตุหนึ่งเกิดจากเรื่องของความวิตกกังวลร่วมด้วย และเป็นความไม่พึงพอใจ หรือไม่สมดุลของคู่รักของเราด้วย ดังนั้นเรามาดูสถิติกันครับว่า ในทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เราให้เวลาในการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร

  จากการทำวิจัย และจากการเก็บสถิติ โดยที่ถามว่าเรารู้ได้อย่างไร ก็มีทั้งการจับเวลา หรืออีกวิธีหากสะดวกที่จะเปิดเพลง ให้เปิดเพลงที่เราพอจะรู้ระยะเวลาของเพลงนั้นๆครับ และเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศไปในตัว และเพื่อเป็นการที่จะได้รู้ด้วยว่าเราใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหน เช่น 1-2 นาที ก็อาจจะเรียกว่าเร็วเกินไป ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่รักหรือคู่นอนได้ ถ้าขยับเวลามาเป็น 3-4 นาทีก็พอที่จะรับได้ เป็นช่วงเวลาที่กำลังพอดี ไม่มาก ไม่น้อย ไม่เหนื่อยจนเกินไป แต่ถ้าจะให้ดีเลย หรือให้ประทับใจฝ่ายตรงข้าม ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ประมาณ 7-10 นาที ซึ่งช่วงเวลาทั้งหมดนี้ หมายถึงนับตั้งแต่สอดใส่ไปจนถึงจุดสุดยอดของฝ่ายชาย แต่ถ้าหากมากกว่า 13 นาที อันนี้ก็ถือว่าเริ่มเป็นปัญหาเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นการหลั่งช้า ซึ่งอาจจะนานไป หรือบางทีฝ่ายหญิงอาจเริ่มมีอาการเจ็บ โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายหญิงมีช่องคลอดแห้ง หรือไม่มีน้ำหล่อลื่น น้ำหล่อลื่นน้อยด้วย ยิ่งจะเป็นปัญหาครับ

  • รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

   สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

  • LINE : @ETERNITYCLINIC