ข้อควรระวัง ยาสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว - Eternity Clinic
 • รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

  สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

 • LINE : @ETERNITYCLINIC
  • ตุลาคม 3, 2018

  ข้อควรระวัง ยาสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว

  ยาชะลอหลั่ง แก้หลั่งเร็ว?

   

  Eternity Clinic (อีเทอร์นิตี คลินิก) คลินิกเฉพาะทางสมรรถภาพทางเพศ ศัลยกรรมเพศชาย ทางเดินปัสสาวะ ทั้งชายและหญิง คลินิกได้รวบรวมนวัตกรรมการรักษาโรคสมรรถภาพทางเพศไว้ในที่เดียว ซึ่ง ยา ก็เป็นอีกวิธีการรักษาที่ทางคลินิกให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่จำหน่ายยาสำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ผิดกฎหมาย ใช้ยาปลอม ยาที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการรองรับ ไม่ได้จ่ายยาและอยู่ในการควบคุมดูแลโดยแพทย์ และไม่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่าย อยู่เป็นจำนวนมาก

  โดยเฉพาะยาสำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งหมายถึงยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย แม้จะใช้อย่างถูกต้อง ยากลุ่มนี้จึงต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิด เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างสูง

 • รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

  สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

 • LINE : @ETERNITYCLINIC
  • ตุลาคม 3, 2018

  ข้อควรระวัง ยาสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หลั่งเร็ว

  ยาชะลอหลั่ง แก้หลั่งเร็ว?

   

  Eternity Clinic (อีเทอร์นิตี คลินิก) คลินิกเฉพาะทางสมรรถภาพทางเพศ ศัลยกรรมเพศชาย ทางเดินปัสสาวะ ทั้งชายและหญิง คลินิกได้รวบรวมนวัตกรรมการรักษาโรคสมรรถภาพทางเพศไว้ในที่เดียว ซึ่ง ยา ก็เป็นอีกวิธีการรักษาที่ทางคลินิกให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ที่จำหน่ายยาสำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ผิดกฎหมาย ใช้ยาปลอม ยาที่ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐาน ไม่ผ่านการรองรับ ไม่ได้จ่ายยาและอยู่ในการควบคุมดูแลโดยแพทย์ และไม่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่าย อยู่เป็นจำนวนมาก

  โดยเฉพาะยาสำหรับโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งหมายถึงยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย แม้จะใช้อย่างถูกต้อง ยากลุ่มนี้จึงต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิด เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างสูง

  • รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

   สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

  • LINE : @ETERNITYCLINIC