✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก

 • กระตุ้นการแข็งตัว
  กระตุ้นการแข็งตัว
 • แก้อวัยวะเพศผิดรูป
  แก้อวัยวะเพศผิดรูป
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ
  ต่อมลูกหมากอักเสบ

 

วีดีโอ : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก
 

คลื่นกระแทก (Shock Wave) หรือคลื่นความเข้มต่ำแบบแรงกระแทก เป็นเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ที่พบว่าช่วยให้เกิดการสร้างหลอดเลือดขึ้นใหม่ในองคชาต

กระบวนการฟื้นฟูและขั้นตอนการรักษา คือการใช้คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก (Low Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy : LI-ESWT) ไปบนองคชาต ให้ได้รับคลื่นดังกล่าว 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และให้พักการรักษา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ให้ทำการรักษาแบบเดิมต่ออีก 3 สัปดาห์
 

รูป : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก
 

ซึ่งหลังจากทำการฟื้นฟูรักษาตามโปรแกรมทั้งหมด 12 ครั้ง พบว่าช่วยให้เกิดการสร้างหลอดเลือดขึ้นใหม่ในองคชาต เมื่อหลอดเลือดในองคชาตทำงานได้ดีขึ้น การตื่นตัวและการขยายขององคชาต จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ ในกรณีของผู้ที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและไม่ตอบสนองต่อยาเฉพาะกิจ การใช้คลื่นกระแทก (Shock Wave) จึงเพิ่มพลังสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น และยังไม่พบว่ามีอาการปวดหรือผลข้างเคียงในระหว่างและหลังการรักษาแต่อย่างใด
 

รูป : Shock Wave Therapy อาการไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่
 

การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy) ยังช่วยรักษาอาการผิดปกติขององคชาต เช่น เบี้ยว โค้งงอ หรือผิดรูป และอาการของโรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น ไม่ต้องให้ยาชา และไม่มีผลข้างเคียง ปัจจุบันการฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy) ได้นำไปใช้รักษาที่ประเทศอังกฤษ อิสราเอล ญี่ปุ่น อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกาแล้ว
 

รูป : Shock Wave Therapy อาการผิดปกติขององคชาต เบี้ยว โค้งงอ หรือผิดรูป
 

รูป : Shock Wave Therapy อาการต่อมลูกหมากอักเสบ
 

ซึ่ง Eternity Clinic ได้ออกแบบโปรแกรมการรักษาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละท่าน และควบคุมกระบวนการการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 

ผู้ที่เหมาะกับการรักษา

 • ผู้ที่มีอาการไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวไม่เต็มที่
 • ผู้ที่มีอาการต่อมลูกหมากอักเสบ
 • ผู้ที่มีปัญหาอาการผิดปกติขององคชาต เช่น เบี้ยว โค้งงอ หรือผิดรูป
   

รูป : การฟื้นฟูรักษาอาการผิดปกติขององคชาต เบี้ยว โค้งงอ หรือผิดรูป ด้วย Shock Wave Therapy