✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

อวัยวะเพศ โค้ง งอ ผิดรูป

อวัยวะเพศ โค้ง งอ ผิดรูป
Shock Wave แก้อวัยวะเพศผิดรูป

วีดีโอ : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก

Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก

 


Peyronie's disease (โรคไพโรนีย์) การโค้งงอผิดปกติของ อวัยวะเพศชาย อาจเป็นตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดภายหลัง สามารถเกิดที่ตำแหน่งใดก็ได้ของลำ อวัยวะเพศชาย โดยอาจมีการโค้งงอขึ้นบน,ลงล่าง,ในทางซ้ายหรือทางขวา การโค้งงอลงล่างเป็นภาระที่เกิดตั้งแต่กำเนิดได้น้อย เนื่องมาจากการที่มีพังพืดใต้ อวัยวะเพศชาย การงอโค้งด้านข้าง มักเกิดจากที่ส่วนของท่อใน อวัยวะเพศชาย ที่ทำหน้าที่แข็งตัวข้างซ้ายและข้างขวามีความยาวที่แตกต่างกันภาวะการโค้งงอผิดรูปจะเห็นเมื่อเวลามีการแข็งตัวของอวัยวะเพศไม่เห็นในภาวะปกติ
 

รูป : โครงส้รางองค์ประกอบของอวัยวะเพศชาย
 

โดยทั่วไปใน อวัยวะเพศชาย จะประกอบด้วยท่อกระบอก 3 ท่อ ท่อด้านบน 2 ท่อทำหน้าที่ในการแข็งตัวเพื่อการสอดใส่ระหว่างท่อด้านบน 2 ท่อมีท่อด้านล่าง ซึ่งทำหน้าที่หุ้มรอบท่อปัสสาวะ และเป็นทางเดินของน้ำอสุจิและตัวอสุจิ เวลามีความรู้สึกหรืออารมณ์ทางเพศ เลือดจะเข้าไปในทั้งด้านบนท่อสองเหมือนการเป่าลูกโป่งที่เป็นลูกโป่งยาวจะทำให้ส่วนอวัยวะเพศทั้งหมดแข็งตัวขึ้นถ้ามีท่อด้านใดสั้นกว่าหรือมีแผลเป็นบริเวณท่อเหล่านี้ทำให้ขยายตัวไม่ได้ก็จะมีการงอในทางด้านนั้นๆภาวะที่มีการโค้งงอผิดปกติ
 

รูป : Peyronie's disease (โรคไพโรนีย์) อวัยวะเพศ โค้ง งอ ผิดรูป
 

รูป : Peyronie's disease (โรคไพโรนีย์) อวัยวะเพศ โค้ง งอ ผิดรูป
 

Peyronie's disease (โรคไพโรนีย์) เป็นโรคที่หายได้เอง จะแบ่งระยะของโรคเป็น 2 ระยะ เพื่อประโยน์ในการเลือกวิธีการรักษา

 1. ระยะแรกเป็นระยะที่มีการอักเสบของแผลภายใน
  • มีอาการปวดที่บริเวณแผลเป็นใน อวัยวะเพศชาย
  • มีการโค้งงอมากขึ้นเรื่อยๆ
  • การแข็งตัวไม่แน่นอน บางวันทำได้ บางวันทำไม่ได้
  • ปวดมากทุกครั้งที่แข็งตัว

   ระยะนี้ทั่วๆไปใช้เวลาประมาณ 12 เดือนการรักษาระยะนี้เป็นการรักษาโดยใช้ยาแก้ปวดอาจจะเป็นวิตามิน E ,สเตียร์รอย , ยาบล็อกแคลเซียม โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดความเจ็บปวดไม่แนะนำให้ผ่าตัดเวลานี้เพราะการดำเนินของโรคยังมีและมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
    
 2. ระยะที่ 2 เป็นระยะคงที่แผลภายในหายสนิทแล้ว
  • มีคลำได้ก้อนแข็ง ,ไม่เจ็บ
  • การโค้งงอไม่เป็นมากขึ้น
  • การสั้นลงของอวัยวะเพศคงที่
  • อาจมีภาวะที่ไม่แข็งตัว ในกรณีที่มีแผลรอบเส้นรอบวงของอวัยวะเพศทำให้เลือดไม่สามารถไหลไปที่ปลายอวัยวะเพศได้

   การรักษาในระยะที่ 2 เป็นระยะที่ถ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็สามารถผ่าตัดได้ โดยทั่วไปส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคนี้เมื่อหายสนิทเข้าสู่ระยะที่ 2 แล้วอาจมีความผิดปกตินิดหน่อย ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัด แต่ถ้าความผิดปกติมีชัดเจน จนไม่สามารถร่วมเพศและใช้ชีวิตคู่ได้ปกติก็ต้องทำผ่าตัดหรือการโค้งงอที่เห็นได้ชัดเจนมาก จนไม่สามารถสอดใส่ได้หรือบางกรณีมีการโค้งงอไม่มากแต่มีความเจ็บปวดมากทุกครั้งที่ร่วมเพศ