✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ Erectile Dysfunction

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
Shock Wave กระตุ้นการแข็งตัว
ยา แก้อาการ หย่อนสมรรถภาพฯ


วีดีโอ : หมอเบียร์ EP.2 : เมื่อไหร่ถึงเรียกว่า หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

หมอเบียร์ นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาสมรรถภาพทางเพศ

 


การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) หมายถึงภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัว ได้อย่างเพียงพอ ที่จะมีเพศสัมพันธ์บางคนอาจจะไม่แข็งตัว บางคนอาจจะหลั่งเร็ว บางคนอาจจะมีอาการปวดเวลาหลั่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่พออุบัติการณ์จะพบมากตามอายุ กล่าวคือพบได้ร้อยละ 5 ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปีสำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 40-70 ปีจะพบได้ร้อยละ37.5โรคนี้สามารถรักษาได้หากพบปัญหาและรีบรักษาผู้ที่มีปัญหานี้ไม่ต้องกังวลเพราะส่วนมากเป็นแค่ชั่วคราวหากเป็นถาวรแสดงว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจหรือทางร่างกายเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศสัมพันธ์คือการแข็งตัวอาจจะต้องใช้เวลานานขึ้น และไม่แข็งเหมือนตอนหนุ่มๆนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้สิ่งเร้ามากกว่าปกติ เมื่อถึงจุดสุดยอดก็ไม่เหมือนเก่าน้ำอสุจิก็น้อยกว่าเก่าภาวะนี้จะไม่ได้หมายถึงภาวะที่ความต้องการทางเพศลดลงหรือภาวะมีปัญหาในการหลั่ง
 

โครงสร้างของอวัยวะเพศ

อวัยวะเพศของผู้ชายประกอบไปด้วยท่อสามท่อเหมือนพองน้ำเรียกว่าcorpuscarvernosum สองท่อวิ่งขนานกับท่อปัสสาวะ อยู่ด้านบน และ corpus spongiosum 1 ท่อวิ่งอยู่ด้านล่าง เมื่ออ่อนตัวความยาวอยู่ประมาณ 8.8 ซม.เมื่อได้รับการกระตุ้นเลือดจะเข้าท่อฟองน้ำทำให้มันสามารถขยายได้มากถึง 7 เท่าทำให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นและแข็งตัวขึ้นและมีความยาว 12.9 ซม.ตราบเท่าที่ยังมีการตื่นเต้นทางเพศอวัยวะเพศก็ยังแข็งตัวแต่เมื่อมีการหลั่งเลือดออกจากอวัยวะเพศทำให้มีการอ่อนตัว
 

รูป : แสดงโครงสร้างของอวัยวะเพศ
 

การแข็งตัวของอวัยวะเพศต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • โดยเริ่มต้นจากต้องมีความรู้สึกต้องการทางเพศซึ่งเกิดที่สมองได้รับการกระตุ้นซึ่งอาจจะเกิดจากรูปกลิ่น เสียง สัมผัส และจากความคิด
 • ส่งผ่านความรู้สึกต้องการทางเพศนั้นไปยังประสาทไขสันหลังและไปกระตุ้นอวัยวะเพศทำให้เลือดไหลเข้าอวัยวะเพศ
 • หลอดเลือดที่อวัยวะเพศต้องมีการขยายตัวเลือดจึงจะเข้าในอวัยวะเพศได้อย่างเต็มที่

ดังนั้นหากมีปัจจัยมากระทบกลไกทั้งสามก็จะทำให้เกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 

กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

การที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

 • หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ตีบเพราะการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปคั่งหากมีหลอดเลือดแดงแข็งเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ภาวะที่ทำให้หลอดเลือดแข็งได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 • ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นระบบที่จะรับความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสทางร่างกาย
 • ระบบไขสันหลังซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงการรับความรู้สึกจากประสาทส่วนปลายไปยังประสาทส่วนกลางและถ่ายทอดคำสั่งมายังองคชาติ
 • ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าทั้งหลาย เช่น การเห็น การได้ยินการได้กลิ่น รวมทั้งจิตนาการณ์และประสบการณ์ในอดีต
 • จิตก็เป็นเรื่องสำคัญ
   

รูป : แสดงกลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 

อาการของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเพศมักจะมีอาการดังนี้

 • ไม่สามารถแข็งตัวได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์
 • อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเต็มที่
 • ไม่สามารถแข็งตัวเลย

หากคุณมีอาการดังกล่าวนานเกิน 2 เดือนหรืออาการเกิดซ้ำควรปรึกษาแพทย์
 

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมักจะมีหลายสาเหตุร่วมกันหากมีหลายสาเหตุก็จะทำให้มีโอกาศเกิดมากขึ้น ปัจจัยที่เป็นสาเหตุได้แก่

 1. อายุ พบว่าอายุมากก็พบโรคนี้ได้เพิ่มขึ้นโดยพบว่าผู้ที่มีอายุ40-49,50-59,60-70 ปีจะพบ ED ได้ร้อยละ 20.4,46.3,73.4 ตามลำดับ
 2. สังคมและเศรษฐกิจพบว่าผู้ที่มีรายได้สูง มีความรู้ อาชีพที่ดีจะมีปัญหา ED น้อยกว่าคนที่มีรายได้น้อย
 3. โรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรังโรคประจำตัวต้องเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นมานานพอควรเป็นโรคที่มีผลต่อหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำ กล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศสามารถทำให้โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่นโรคเบาหวาน โรคไต โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหลอดเลือดแดงแข็ง atherosclerosis โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในกลุ่มนี้พบได้ร้อยละ 70 โรคที่สำคัญได้แก่
 4. โรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะจะทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศน้อยลง
 5. โรคความดันโลหิตสูง
 6. โรคเบาหวานมักจะเกิดหลังจากเป็นเบาหวานแล้วประมาณ 10 ปีซึ่งมีสาเหตุสำคัญคือเส้นเลือดแข็ง ระบบประสาทอัตโนมัติ
   

หย่อนสมรรถภาพทางเพศจากโรคต่อมลูกหมากโต

 1. การผ่าตัดและอุบัติเหตุที่มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปควบคุมการแข็งตัวขององคชาตเช่นการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานการผ่าตัดต่อมลูกหมาก การได้รับอุบัติเหตุที่อวัยวะเพศประสาทไขสันหลัง กระเพาะปัสสาวะ กระดูกเชิงกรานอาจจะทำลายเส้นประสาททำให้เกิดกามตายด้าน การผ่าตัดผ่านทางท่อปัสสาวะ
 2. จากยาที่รับประทานยาหลายชนิดอาจจะทำให้ความต้องการทางเพศลดลง บางชนิดอาจจะทำให้เกิดกามตายด้าน
 3. พฤติกรรมการดำรงชีวิตได้แก่
 4. การสูบบุหรี่ คนที่สูบบุหรี่จะมีการเกิด ED สูงกว่าคนไม่สูบโดยพบได้ร้อยละ 45 คนปกติพบได้ร้อยละ 35
 5. การดื่มสุรา คนที่ดื่มสุราจะมี RD ร้อยละ 54 ซึ่งคนปกติพบได้ร้อยละ 28
 6. การออกกำลังกายผู้ที่ออกกำลังจะพบได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกาย
 7. ED ที่เกิดจากจิตใจพบได้ประมาณร้อยละ 10-20 ของผู้ป่วยโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศภาวะดังกล่าวอาจจะเกิดจากความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับงาน ครอบครัวความกลัวความล้มเหลวทางเพศสัมพันธ์หรือถูกตำหนิจากคู่ครองทำให้หมดความมั่นใจ
   

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แบ่งตามกลไกการแข็งตัว

สาเหตุของ ED แบ่งตามกลไกการแข็งตัวได้เป็น 3 ขั้นตอนได้แก่

 • ความล้มเหลวในการกระตุ้นให้เกิดการแข็งตัวมักจะเกิดจากจิตใจ สมอง ระบบประสาทและการขาดฮอร์โมนเพศชาย
 • ความล้มเหลวที่เลือดแดงจะไหลเข้ามาคั่งในอวัยวะเพศประเภทใจสู่แต่องคชาติไม่ขยายตัวยาวใหญ่และแข็งพอมักจะเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตมาเลี้ยงองคชาติไม่พอ
 • ความล้มเหลวในการกักกันเลือดแดงที่ไหลเข้ามาคั่งในองคชาติแล้วค้างอยู่ได้มากพอและนานพอที่จะทำให้องคชาตแข็งตัวเต็มที่และนานพอที่จะมีเพศสัมพันธุ์ได้สำเร็จมักจะเกิดจากผู้สูงอายุมีพังผืดมาแทนหลอดเลือดแดง
   

สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ แยกตามระบบต่างๆ

 1. ความผิดปกติของเส้นเลือดแดงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดสาเหตุสำคัญได้แก่
 2. โรคเบาหวาน
 3. โรคความดันโลหิตสูง
 4. โรคไขมันในเลือดสูง
 5. การสูบบุหรี่
 6. การฉายแสง
 7. คนที่ขี่จักรยานทางไกล ขี่มอเตอร์ไซด์
 8. ความผิดปกติของระบบประสาท แบ่งตามระดับต่างๆได้ดังนี้
 9. ระดับสมอง เช่นเนื้องอกสมอง โรคลมชัก อัมพาต Parkinson Alzheimer's disease
 10. ระดับไขสันหลัง สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการได้รับอุบัติเหตุ
 11. ระดับเส้นประสาทและปลายประสาท สาเหตุที่พบบ่อยคือโรคเบาหวานนอกจากนั้นยังพบได้ในผู้ที่ผ่าตัดในช่องท้อง ผ่าตัดต่อมลูกหมาก
 12. ความผิดปกติเกี่ยวกับหลอดเลือดดำ มักจะพบในผู้ที่สูงอายุโรคเบาหวานเนื่องจากมีการแข็งตัวของหลอดเลือดดำ
 13. ความผิดปกติในระดับฮอร์โมนผู้ที่มีฮอร์โมนเพศชายน้อยกว่าปกติมักจะมีปัญหาเรื่อง ED โดยจะมีความต้องการทางเพศลดลง แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 14. ความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภทคือพวกที่มีโรคทางจิตใจอยู่เก่า เช่นโรคซึมเศร้า ผู้ที่เครียดส่วนประเภทที่สองคือพวกที่มีปัญหาทางเพศซึ่งอาจจะเกิดจากการหลั่งเร็วหรือแข็งตัวไม่เต็มที่แล้วเกิดความกังวลใจเรื้อรัง
   

ความรุนแรงของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

 • อาการน้อย คือสามารถมีเพศสัมพันธุ์ได้สำเร็จเกือบทุกครั้ง
 • อาการปานกลาง คือมีเพศสัมพันธุ์ได้สำเร็จประมาณครึ่งหนึ่ง
 • อาการรุนแรง คือมีเพศสัมพันธุ์ไม่สำเร็จ
   

การวินิจฉัย

 • ประวัติการเจ็บป่วย โรคที่เป็นอยู่ ยาที่ใช้เป็นประจำความถี่ของความต้องการทางเพศ ความถี่ของการแข็งตัว ความถี่ของการหลั่งข้อมูลเหล่านี้คุณต้องเตรียมไว้สำหรับตอบคำถามแพทย์
 • การตรวจร่างกายลองจับอวัยวะเพศว่ามีการแข็งตัวหรือไม่หากไม่มีการแข็งตัวอาจจะหมายถึงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทมีการร่วงของขนอวัยวะเพศหรือไม่หากมีสาเหตุก็อาจจะเกิดจากต่อมไร้ท่อ
 • การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการณ์ แพทย์จะเจาะเลือดตรวจการทำงานของตับ น้ำตาล ไตไขมันผลเลือดทั่วไป สำหรับผู้ที่มีความต้องการทางเพศต่ำอาจจะต้องเจาะหาระดับฮอร์โมนtestosterone นอกจากนั้นยังต้องสังเกตการแข็งตัวของอวัยวะเพศระหว่างที่หลับหากสามารถแข็งตัวตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืดแสดงสาเหตุน่าจะเกิดจากจิตใจ
   

การรักษา

 1. การรักษาเบื้องต้นต้องกำจัดหรือลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุดคือจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตเช่น รับประทานอาหารที่มีกากอาหารอาหารที่มีไขมันต่ำ ลดเกลือ งดสุรา งดบุหรี่
 2. Psychotherapy การรักษาทางด้านจิตใจหากปัญหากามตายด้านเกิดจากทางด้านจิตใจแพทย์จะช่วยลดความกังวล
 3. การใช้ยาในการรักษา Drug Therapy มีทั้งยารับประทาน ยาฉีดหรือยาสอด
 4. Sildenafil citrate หรือชื่อในทางการค้าว่า Viagra เป็นยาที่ใช้รักษาอาการกามตายด้านตัวแรก โดยต้องรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ 30 นาที-1 ชั่วโมง ควรจะรับประทานยาตอนท้องว่าง ยาจะออกฤทธิ์นาน 4-5 ชั่วโมงจนทำให้บางคนสามารถมีเพศสัมพันธ์ตอนเช้าทั้งที่รับประทานยาตอนก่อนนอนยานี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ที่ใช้จะต้องมีความต้องการทางเพศยานี้จะเพิ่มเลือดให้ไปเลี้ยงอวัยวะเพศมากขึ้นขนาดที่ใช้ 50 มิลิกรัมต่อวันไม่ควรใช้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน สำหรับผู้ที่มีโรคตับ ไตวายหรืออายุมากกว่า 65 ปีอาจจะเริ่มวันละ 25 มิลิกรัมต่อวันหากได้ผลไม่ดีและไม่มีโรคแทรกซ้อนจึงเพิ่มขนาดของยาข้อห้ามใช้ยานี้ได้แก่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจได้รับยา nitrate ไม่ควรใช้ยานี้เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำเป็นลมและเกิดอันตรายส่วนการรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดความดันชนิดอื่นก็ไม่ส่งผลเสียยาในกลุ่มนี้ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยได้แก่ Levistra
 5. ยาในกลุ่ม alpha blocker ได้แก่ yohimbine [Procomil] แต่เดิมเป็นยากระตุ้นความต้องการทางเพศแต่ปัจจุบันทราบว่ายานี้ออกฤทะฺ์ที่สมองและขยายหลอดเลือดที่ส่วนปลายรวมทั้งองคชาตทำให้แข็งตัวได้ขนาดของยาที่ใช้ 18-30 มิลิกรัมให้รับประทานติดต่อกัน 1-3 เดือนแต่ต้องระวังโรคแทรกซ้อน เช่น ความดันโลหิตสูง ใจสั่น ปัสสาวะบ่อย
 6. Apomorphine ส่วนใหญ่ใช้ 2-4 มิลิกรัม ออกฤทธิ์ใน 10-25 นาทีใช้อมใต้ลิ้นผลข้างเคียงของยาต่ำมีเพียงคลื่นไส้อาเจียนเท่านั้น
 7. ยาฮอร์โมน testosterone เหมาะสำหรับผู้ที่มีระดับฮอร์โมน testosterone ในเลือดต่ำ
 8. การฉีดยาเข้าอวัยวะเพศ ยาที่นิยมใช้คือ papaverine hydrochloride,phentolamine, and alprostadil ยาเหล่านี้จะทำให้หลอดเลือดขยายยานี้จะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากฉีดไปแล้ว 5-20 นาทีและออกฤทธิ์ได้นาน 1 ชั่วโมงผลข้างเคียงของยาอาจจะทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าโด่ไม่รู้ล้มจะทำให้เกิดอาการปวดเกิดอาการปวดบริเวณที่ฉีด เลือดออก
 9. การใส่ยาเข้าทางท่อปัสสาวะจะเริ่มออกฤทธิ์ในเวลา 8-10 นาที และอยู่ได้นาน 30-60 นาทีและต้องใช้ยางรัดไวเพื่อให้อวัยวะเพศแข็งตัวนานผลข้างเคียงมีการระคายเคืองต่อท่อปัสสาวะ อัณฑะอาจจะมีเลือดออกจากท่อปัสสาวะ
 10. การใช้เครื่องสุญญากาศ Vacuum Devices โดยการใช้เครื่องสุญญากาศครอบที่อวัยวะเพศหลังจากนั้นก็สูบอากาศให้ออกจากท่อทำให้เลือดเข้าไปในอวัยวะเพศจนอวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีจึงใช้ยางรัด
   

การผ่าตัด Surger

การผ่าตัด Surgery ซึ่งมีการผ่าตัดได้ 3 วิธี

 • การผ่าตัดใส่ท่อ prostheses เข้าไปในอวัยวะเพศท่อนี้จะต่อเข้ากับเครื่องปั้มเพื่อปั้มน้ำเข้าท่อทำให้เกิดการแข็งตัว
 • การผ่าตัดแก้เส้นเลือดแดงอุดเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุเหมาะสำหรับคนหนุ่ม
 • การผ่าตัดแก้หลอดเลือดดำไม่นิยมทำ

ในการเลือกวิธีรักษาแพทย์จะพิจารณาจากอายุและโรคที่เป็นอยู่หากคุณมีโรคอะไรต้องบอกแพทย์ก่อนรักษาทุกครั้งเนื่องจากมีบางภาวะที่อาจจะมีอันตรายหากมีเพศสัมพันธ์เช่น

 • เพิ่งเกิดโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองในระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา
 • มีการเต้นผิดปกติของหัวใจบางชนิด
 • มีอาการเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือดซึ่งยังควบคุมไม่ได้
 • ความดันโลหิตที่ยังควบคุมไม่ได้
 • โรคหัวใจวายที่ยังควบคุมไม่ได้
 • โรคลิ้นหัวใจตีบชนิดรุนแรง
   

การป้องกัน

แม้ว่าอาจจะเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้เป็นครั้งคราวเราสามารถลดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยวิธีดังต่อไปนี้

 • การบริหารอวัยวะเพศให้แข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและยาเสพติด
 • หยุดสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดความเครียดและวิตกกังวล
 • ผักผ่อนให้เต็มที่
 • ตรวจร่างกายประจำปี