✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

ผ่าตัดใส่แกนอวัยวะเพศเทียม

วีดีโอ : Penile Prosthesis Implantation for Erectile Dysfunction Treatment