✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

Shock Wave Therapy กระตุ้นการแข็งตัว

 • กระตุ้นการแข็งตัว
  กระตุ้นการแข็งตัว
 • แก้อวัยวะเพศผิดรูป
  แก้อวัยวะเพศผิดรูป
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ
  ต่อมลูกหมากอักเสบ

 

วีดีโอ : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก
 

ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอที่จะมีเพศสัมพันธ์ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะเพศไม่พอ อุบัติการณ์จะพบมากตามอายุ กล่าวคือพบได้ร้อยละ 5 ในผู้ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 40-70 ปีจะพบได้ร้อยละ 37.5 โรคนี้สามารถรักษาได้หากพบปัญหาและรีบรักษา
 

โครงสร้างของอวัยวะเพศ

อวัยวะเพศของผู้ชายประกอบไปด้วยท่อสามท่อเหมือนพองน้ำเรียกว่า corpus carvernosum สองท่อวิ่งขนานกับท่อปัสสาวะ อยู่ด้านบน และ corpus spongiosum 1 ท่อวิ่งอยู่ด้านล่าง เมื่ออ่อนตัวความยาวอยู่ประมาณ 8.8 ซม.เมื่อได้รับการกระตุ้นเลือดจะเข้าท่อฟองน้ำทำให้มันสามารถขยายได้มากถึง 7 เท่าทำให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นและแข็งตัวขึ้นและมีความยาว 12.9 ซม.ตราบเท่าที่ยังมีการตื่นเต้นทางเพศอวัยวะเพศก็ยังแข็งตัว แต่เมื่อมีการหลั่งเลือดออกจากอวัยวะเพศทำให้มีการอ่อนตัว
 

รูป : แสดงโครงสร้างของอวัยวะเพศ
 

กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

การที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

 • หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศต้องไม่ตีบ เพราะการที่อวัยวะเพศจะแข็งตัวต้องมีเลือดไปคั่ง หากมีหลอดเลือดแดงแข็งเลือดก็ไม่สามารถไปเลี้ยงได้อย่างเต็มที่ ภาวะที่ทำให้หลอดเลือดแข็งได้แก่ ผู้ที่สูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
 • ระบบประสาทส่วนปลายซึ่งเป็นระบบที่จะรับความรู้สึกที่เกิดจากการสัมผัสทางร่างกาย
 • ระบบไขสันหลังซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงการรับความรู้สึกจากประสาทส่วนปลายไปยังประสาทส่วนกลาง และถ่ายทอดคำสั่งมายังองคชาติ
 • ระบบประสาทส่วนกลางซึ่งประกอบด้วยสิ่งเร้าทั้งหลาย เช่น การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น รวมทั้งจิตนาการณ์และประสบการณ์ในอดีต
 • จิตก็เป็นเรื่องสำคัญ
   

อาการของผู้ป่วย

อาการของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเพศมักจะมีอาการดังนี้

 • ไม่สามารถแข็งตัวได้ตลอดการมีเพศสัมพันธ์
 • อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเต็มที่
 • ไม่สามารถแข็งตัวเ

หากคุณมีอาการดังกล่าวนานเกิน 2 เดือนหรืออาการเกิดซ้ำควรปรึกษาแพทย์
 

Shock Wave Therapy กระตุ้นการแข็งตัว

คลื่นกระแทก (Shock Wave) หรือคลื่นความเข้มต่ำแบบแรงกระแทก เป็นเทคโนโลยีและทางเลือกใหม่ที่พบว่าช่วยให้เกิดการสร้างหลอดเลือดขึ้นใหม่ในองคชาต

กระบวนการฟื้นฟูและขั้นตอนการรักษา คือการใช้คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก (Low Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy : LI-ESWT) ไปบนองคชาต ให้ได้รับคลื่นดังกล่าว 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และให้พักการรักษา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ให้ทำการรักษาแบบเดิมต่ออีก 3 สัปดาห์
 

รูป : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก
 

ซึ่งหลังจากทำการฟื้นฟูรักษาตามโปรแกรมทั้งหมด 12 ครั้ง พบว่าช่วยให้เกิดการสร้างหลอดเลือดขึ้นใหม่ในองคชาต เมื่อหลอดเลือดในองคชาตทำงานได้ดีขึ้น การตื่นตัวและการขยายขององคชาต จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ ในกรณีของผู้ที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและไม่ตอบสนองต่อยาเฉพาะกิจ การใช้คลื่นกระแทก (Shock Wave) จึงเพิ่มพลังสมรรถภาพทางเพศดีขึ้น และยังไม่พบว่ามีอาการปวดหรือผลข้างเคียงในระหว่างและหลังการรักษาแต่อย่างใด

รูป : Shock Wave Therapy อาการไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวไม่เต็มที่
 

การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy) ยังช่วยรักษาอาการผิดปกติขององคชาต เช่น เบี้ยว โค้งงอ หรือผิดรูป และอาการของโรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น ไม่ต้องให้ยาชา และไม่มีผลข้างเคียง ปัจจุบันการฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy) ได้นำไปใช้รักษาที่ประเทศอังกฤษ อิสราเอล ญี่ปุ่น อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกาแล้ว

ซึ่ง Eternity Clinic ได้ออกแบบโปรแกรมการรักษาตามอาการของผู้ป่วยแต่ละท่าน และควบคุมกระบวนการการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง