✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

Shock Wave Therapy รักษาต่อมลูกหมากอักเสบ

 • กระตุ้นการแข็งตัว
  กระตุ้นการแข็งตัว
 • แก้อวัยวะเพศผิดรูป
  แก้อวัยวะเพศผิดรูป
 • ต่อมลูกหมากอักเสบ
  ต่อมลูกหมากอักเสบ

 

วีดีโอ : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก
 

ต่อมลูกหมาก คือ อวัยวะเพศหนึ่งของระบบสืบพันธุ์เพศชายอยู่ติดกับกระเพาะปัสสาวะ และรอบท่อปัสสาวะส่วนต้น มีลักษณะคล้ายลูกเกาลัค กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และหนา 2 เซนติเมตร ทำหน้าที่สร้างของ เหลว และสารที่หล่อเลี้ยงตัวอสุจิให้แข็งแรงเพื่อให้ตัวอสุจิมีความสมบูรณ์ที่จะ ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์
 

รูป : แสดงตำแหน่งต่อมลูกหมาก
 

โรคของต่อมลูกหมาก แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

 1. โรคต่อมลูกหมากโต พบ 80%
 2. มะเร็งต่อมลูกหมาก พบ 18%
 3. ต่อมลูกหมากอักเสบ พบ 2% ต่อมลูกหมากโต เป็นโรคที่พบในชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
   

ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis)

ต่อมลูกหมากอักเสบ เป็นภาวะที่มีอาการอักเสบของเนื้อต่อมลูกหมาก พบได้บ่อยในเพศชายช่วงอายุระหว่าง 30-50 ปี สาเหตุและลักษณะการอักเสบแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

 1. การอักเสบแบบติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียจากทางเดินปัสสาวะ การมีเพศสัมพันธ์ หรือการส่องกล้อง ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดตามกล้ามเนื้อ อวัยวะเพศและบริเวณลูกอัณฑะ รวมถึงมีอาการผิดปกติเวลาถ่ายปัสสาวะ การอักเสบของต่อมลูกหมากอาจพบได้ในผู้ป่วยต่อมลูกหมากอักเสบ ต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากได้
 2. การอักเสบแบบปราศจากเชื้อ ซึ่งยากจะระบุ สาเหตุของโรคได้แน่ชัด
   

สาเหตุจากการติดเชื้อ

การติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็น Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Enterococcus, and Proteus species ในกลุ่มที่อาการเรื้อรังเป็นๆหายๆ อาจจะพบเชื้อ C trachomatis, Ureaplasma species, Trichomonas vaginalis ได้ ในกลุ่มผู้ป่วยอายุไม่มากเช่น อายุน้อยกว่า 35 ปี อาจจะมีสาเหตุจาก Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis ได้ ส่วนเชื้อที่พบได้แต่ไม่บ่อยนัก เช่น M tuberculosis and Coccidioides, Histoplasma, and Candida species เชื้อที่พบอื่นๆ เช่น Human immunodeficiency virus Cytomegalovirus Sarcoidosis การติดเชื้อของต่อมลูกหมาก มีสาเหตุมาจาก

 1. เชื้อที่มาจากท่อปัสสาวะ
 2. ปัสสาวะที่มีเชื้อแล้วค้างในท่อนำต่อมลูกหมาก
 3. เชื้อที่มาจากทวารหนัก
 4. เชื้อที่มาทางกระแสเลือด
   

การตรวจวินิจฉัย

แพทย์จะอาศัยการตรวจร่างกายทั่วๆไป ตรวจหน้าท้อง การตรวจต่อมลูกหมากทางทวารหนัก สามารถช่วยในการวินิจฉัยต่อมลูกหมากอักเสบได้ นอกจากนี้มีการตรวจปัสสาวะ การนวดต่อมลูกหมากเพื่อนำสิ่งคัดหลั่งมาตรวจแยกสาเหตุการติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก การส่องกล้องทางเดินปัสสาวะในกรณีที่ตรวจพบปัสสาวะเป็นเลือดหรือบ่งบอกว่าน่าจะมีภาวะเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ

การทำอัลตราซาวน์ต่อมลูกหมากทางทวารหนักและการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก ยังไม่มีความจำเป็นในการตรวจรักษาผู้ป่วยต่อมลูกหมากอัสเสบ แต่จะพิจารณาทำในบางกรณี เช่นตรวจหาสาเหตุและรักษาตามมาตรฐานแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีความสงสัยอื่นๆ
 

รูป : การตรวจต่อมลูกหมาก
 

Shock Wave Therapy รักษาต่อมลูกหมากอักเสบ

คลื่นกระแทก (Shock Wave) คือการใช้คลื่นเสียงความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก (Low Intensity Extracorporeal Shock Wave Therapy : LI-ESWT) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น ไม่ต้องให้ยาชา และไม่มีผลข้างเคียง ปัจจุบันการฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave Therapy) ได้นำไปใช้รักษาที่ประเทศอังกฤษ อิสราเอล ญี่ปุ่น อินเดีย จีน และสหรัฐอเมริกาแล้ว

รูป : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก
 

รูป : Shock Wave Therapy อาการต่อมลูกหมากอักเสบ