✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตัดชิ้นเนื้อ TRUS c Bx (Transrectal Ultrasound with biopsy prostate)

ต่อมลูกหมากโต
Uroflow ตรวจความแรงปัสสาวะ
Shock Wave ต่อมลูกหมากอักเสบ
ผ่าตัด ต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากนั้นโดยธรรมชาติของโรคจะเป็นโรคที่ไม่มีอาการในระยะแรก ซึ่งเป็นระยะที่การรักษาได้ผลดีและเป้าหมายของการรักษาคือการหายขาดจากตัวโรค ดังนั้นการตรวจคัดกรองในผู้ชายที่อายุมากกว่า 55 ปี เพื่อจะได้ตรวจเจอตั้งแต่ในระยะแรกๆจึงมีความสำคัญ ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากจะใช้การตรวจค่า PSA (Prostatic Specific Antigen)เป็นหลัก กล่าวคือถ้า PSA > 4 จะมีโอกาสในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “มะเร็ง” ในทางการแพทย์จำเป็นต้องได้ผลชิ้นเนื้อยืนยัน ซึ่งการจะได้ผลชิ้นเนื้อของต่อมลูกหมากนั้นใช้การตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากทางทวารหนัก Transrectal Ultrasound with biopsy prostate (TRUS c Bx) คือการสอดเครื่องมือ ultrasound ที่มีช่องใส่เข็มสปริงสำหรับตัดเอาชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิวิทยา สามารถทำได้ทั้งการดมยาสลบ ฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง หรือใช้ยาชาเฉพาะที่ และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังทำการตัดชิ้นเนื้อ
 

รูป : แสดงตำแหน่งต่อมลูกหมาก
 

รูป : ตัวอย่างเข็มสปริงที่ใช้ตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

รูป : ภาพต่อมลูกหมากจาก ultrasound

รูป : ภาพตัวอย่างขณะทำการตัดชิ้นเนื้อ

รูป : ภาพตัวอย่างขณะทำการตัดชิ้นเนื้อ

ข้อบ่งชี้ในการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

 • ผู้ชายที่ตรวจพบค่า PSA > 4
 • ผู้ชายที่ต่อมลูกหมากมีลักษณะผิดปรกติจากการตรวจด้วยการคลำทางรูทวาร
   

การเตรียมตัวก่อนตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

 • งดยาละลายลิ่มเลือดเช่น aspirin Plavix pletaal (ถ้ารับประทานอยู่และสามารถหยุดได้) 7 วันก่อนตัดชิ้นเนื้อ
 • รับประทานยาฆ่าเชื้อที่ได้รับ1 วันก่อนการผ่าตัด
 • สวนทวารด้วย unison enema คืนและเช้าก่อนตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก
 • งดอาหารหลังเที่ยงคืน
   

อาการแทรกซ้อนจากการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก

 • เลือดออกมากกว่าปรกติ (อาจมีปัสสาวะหรืออุจจาระปนเลือดได้เล็กน้อยเป็นปรกติ)
 • ติดเชื้อในกระแสเลือด
 • ปัสสาวะไม่ออกชั่วคราวหลังตัดชิ้นเนื้อ