✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

ระบบสืบพันธุ์
Reproductive System

หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
Shock Wave กระตุ้นการแข็งตัว
ยา แก้อาการ หย่อนสมรรถภาพฯ

หลั่งเร็ว
ผ่าตัด รักษาภาวะ หลั่งเร็ว
ยา แก้อาการ หลั่งเร็ว

อวัยวะเพศ โค้ง งอ ผิดรูป
Shock Wave แก้อวัยวะเพศผิดรูป

ฝังมุก

ทำหมันชาย

ผ่าตัด ใส่แกนอวัยวะเพศเทียม

ระบบทางเดินปัสสาวะ
Urinary System

นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
รักษานิ่วในไต โดยไม่ผ่าตัด
ส่องกล้องผ่าตัด นิ้วในไต

ต่อมลูกหมากโต
Uroflow ตรวจความแรงปัสสาวะ
Shock Wave ต่อมลูกหมากอักเสบ
ผ่าตัด ต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์
ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

ผ่าตัดไต

ขลิบหนังหุ้มปลาย