✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

พญ. ฉัตรดาว จางวางกร

พญ. ฉัตรดาว จางวางกร

แพทย์วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 

Contents

 • 1
 • 2
Prev Next

 


 

จากความฝันที่อยากให้คนทุกคนมีสุขภาพดีจนนาทีสุดท้ายของชีวิต และความตระหนักว่า การดูแลสุขภาพเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลทั้ง ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาน และสังคม หลังจากจบปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์หญิงฉัตรดาว จึงได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสานต่อความฝันของตน

และเนื่องด้วย ความเป็นคนที่ชอบและรักสวยรักงามเป็นอย่างมาก ทั้งการดูแลผิวพรรณ รูปร่างรวมถึงบุคลิกภาพ โดยเป็นคนที่เชื่อว่า ทุกๆคนสามารถดูดี หล่อสวยในแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้ จึงนำองค์ความรู้ที่ตนมีมาประยุกต์ใช้ดูแลตนเอง โดยได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่ศึกษามา พบว่าได้ผลดีกับตนเองเป็นอย่างมาก จึงเกิดความคิดว่า น่าจะดี ถ้าเราได้แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อนมนุษย์

ด้วยพื้นฐานที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร โภชนาการ การดูแลผิวพรรณและรูปร่าง ตลอดจนองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง รวมไปถึงความสามารถในการสื่อสารถ่ายทอดอธิบายเรื่องที่เข้าใจได้ยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย ทำให้แพทย์หญิงฉัตรดาวสามารถดูแลผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี ตามนโยบายของคลินิกซึ่งเน้นการดูแลรักษาคนไข้อย่างครบวงจร โดยอยู่บนความถูกต้องและปลอดภัยตามหลักการแพทย์

สวยสดใส สุขภาพดี มีด้วยกันได้ อย่าลังเลใจที่จะปรึกษาหมอดาวนะคะ

 

แพทย์วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 

จบการศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต จาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต จาก ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • American Board of Anti-Aging/Regenerative Medicine (ABAARM) Board from A4M
 • กำลังเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
   

ทำงาน

 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป วิทยากร นักเขียน คอลัมนิสต์ ด้านความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและความงาม พิธีกร นักแสดง
 • ตำแหน่งนายแพทย์ระดับ P7 ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2556
 • ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ) รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี (1 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2554)
   

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น จากการเสนอผลงานทางวิชาการประเภท Senior Project สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี ประจำปี 2547 จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   

ประสบการณ์ในการเข้ารับการฝึกงานและอบรม

 • เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Cell Therapy in Cardiovascular System ของสมาคมเซลล์บำบัดไทย (16 พ.ค. 2557)
 • เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to Practical Cell Therapy Workshop ของสมาคมเซลล์บำบัดไทย (14 - 16 พ.ค. 2557)
 • เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Cosmetic Homeopathy ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดร่วมกับสมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย (26 เม.ย. 2557)
  เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ (1 เดือน) ของสถาบันโรคผิวหนัง (4 - 29 มี.ค. 2556)
 • เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Current Issues in Dermatology 2013 ของสาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (16 - 18 ม.ค. 2556)
 • เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพตามมาตรฐานการบริการสุขภาพจิต การอบรมการคัดกรองภาวะซึมเศร้า สำหรับบุคลากรของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร (6 ธ.ค. 2555)
 • เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Health and Longevity” ซึ่งจัดโดย ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ (28 พ.ย. 2555)
 • เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เขตภาคกลาง ซึ่งจัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (5 - 7 พ.ย. 2555)
 • เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “ก้าวไปข้างหน้าแก้ไขปัญหาแพทย์ถูกฟ้องร้อง” ซึ่งจัดโดย แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (26 ก.ย. 2555)
 • เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “Practical Approach to Aging Skin” ซึ่งจัดโดย ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (16 - 17 ส.ค. 2555)
 • เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “All you should know in Cosmetic Dermatology” ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ (26 - 27 พ.ค. 2555)
 • เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “Researcher Training Program in Biomedical Science” ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (12 - 14 ต.ค. 2554)
 • เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน” ซึ่งจัดโดย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (15 - 16 ก.ค. 2553)
 • เข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานประกวด เรื่อง “Tobacco: Its Burden on Health and Society” ซึ่งจัดโดย the Asian Medical Students’ Association Hong Kong (23 - 31 ก.ค. 2549)
 • ผ่านการฝึกอบรม The 2003 Cleaner Technology Internship Program ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สวทช. ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เข้ารับการฝึกงานที่แผนกวิศวกรรม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด (17 มี.ค. - 27 พ.ค. 2546)