✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

นพ. สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

นพ. สืบพงษ์  เอ่งฉ้วน

ศัลยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
และผู้ก่อตั้ง Eternity Clinic (อีเทอร์นิตี้ คลินิก)

 

Contents

 • 1
 • 2
Prev Next

 


 

จากความฝันในวัยเด็กที่อยากจะรักษาคุณปู่ คุณย่าและพ่อแม่ ที่ทุกท่านต่างมีโรคประจำตัวกัน อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และด้วยการสนับสนุนของครอบครัวด้วยดีมาตลอด ทำให้นายแพทย์ สืบพงษ์ ได้เรียนคณะแพทยศาสตร์ ตามที่ตั้งใจไว้ จนสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาวัยสงขลานครินทร์ ได้ตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องการผ่าตัดเป็นพิเศษ จึงได้ศึกษาต่อในสาขาศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ จนสำเร็จการศึกษาในปี 2554 ปัจจุบันนายแพทย์สืบพงษ์ เป็นศัลยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ และศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดระบบผ่านกล้อง ในขณะที่มีอายุเพียง 35 ปีเท่านั้น

นายแพทย์สืบพงษ์ เป็นคุณหมอที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจและความรู้สึกที่เห็นว่าผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของตนเอง ทำให้นายแพทย์สืบพงษ์ได้รับการเอ็นดูจากคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้สูงอายุไม่ว่าทั้งหญิงและชาย และสิ่งที่ได้เห็นจนคุ้นตาจนกลายมาเป็นภาพชินตาของบรรดาเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่ร่วมงานกับนายแพทย์สืบพงษ์ นั้นคือ การแสดงความขอบคุณและคำชื่นชม ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอจับมือ ขอโอบกอด หรือแม้กระทั่งขอหอมแก้มคุณหมอสืบพงษ์

เป็นคลินิกที่รวมทุกนวัตกรรมในการรักษา และเสริมสมรรถภาพเพศ และระบบทางเดินปัสสาวะ ไว้ในที่เดียว

นายแพทย์สืบพงษ์ เป็นคุณหมอที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจและความรู้สึกที่เห็นว่าผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของตนเอง ทำให้นายแพทย์สืบพงษ์ได้รับการเอ็นดูจากคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้สูงอายุไม่ว่าทั้งหญิงและชาย และสิ่งที่ได้เห็นจนคุ้นตาจนกลายมาเป็นภาพชินตาของบรรดาเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่ร่วมงานกับนายแพทย์สืบพงษ์ นั้นคือ การแสดงความขอบคุณและคำชื่นชม ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอจับมือ ขอโอบกอด หรือแม้กระทั่งขอหอมแก้มคุณหมอสืบพงษ์

 
 

แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
แพทย์เวชศาสตร์ชลอวัย ด้านสมรรถภาพทางเพศ
 

จบการศึกษา

 • แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2546
 • ศัลยกรรมทั่วไป รพ. สงขลานคริทร์ 2551
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2554
   

ทำงาน

 • แพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะประจำ รพ. ศูนย์หาดใหญ่ 2554-ปัจจุบัน
 • แพทย์รับปรึกษา รพ. สงขลา
 • แพทย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ศูนย์ศัลย์กรรมทางเดินปัสสาวะ รพ. กรุงเทพหาดใหญ่
 • แพทย์ปรึกษา คลีนิคผ่าตัดผ่านกล้อง(MIS) แผนกศัลย์กรรมและศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ. ราษฎร์ยินดี
 • แพทย์ประจำคลีนิคบีบี (ClinicBB : Clinic Bowel and Bladder)
 • แพทย์ประจำคลีนิคอีเทอร์นิตี้ (Eternity Clinic) - สาขาหาดใหญ่, สาขากรุงเทพ - รพ. เดชา
   

ประสบการณ์

 • ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเทคนิคไปโพลาห์วิธีใหม่ (TUERP) จนถึงปัจจุบันมากถึง 150 ราย
 • ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ (laser PVP) ประมาณ 30 ราย
 • ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยวิธีมาตรฐาน(Mono   polar TUR-P) กว่า 300 ราย
 • ผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะผ่านกล้องรายแรกของภาคใต้ และมากที่สุดในปัจจุบัน
 • ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในไตแผลเล็กพิเศษ(Mini PCNL) มากถึง 100 ราย
 • ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในไตแบบแผลเล็กมาก(Ultramini PCNL) มากที่สุดในประเทศถึง 20 คน
 • อยู่ในทีมก่อตั้งการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใน รพ. หาดใหญ่
   

วิชาการ

 • นำเสนอเรื่อง Problem of Laparoscopic in Province Hospital งานประชุมวิชาการประจำปีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ พ.ศ.2555
 • นำเสนอเรื่อง Bipolar TUERP : Thailand Experience งานประชุม New Frontier on Endourology and Voiding Dysfunction พ.ศ.2557
 • นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะประจำปี เรื่อง
  • 2555 : Laparoscopic in Hatyai Hospital
  • 2557 : Laparoscopic Radical Cystectomy
 • นำเสนองานประชุม MIS Conference รพ. กรุงเทพหาดใหญ่
  • Laparoscopic in Hatyai Hospital 2557
  • Laparoscopic Radical Cystectomy after Neoadjuvant CMT
  • Laparoscopic Ureter Surgery
  • Laparoscopic Bladder Diverticulectomy
  • Laparoscopic Nephrectomy Multiple Modality