✆ 0958644414
✆ 0958644414
ศูนย์สุขภาพ สมรรถภาพ ชาย-หญิง

 
         
 

นพ. จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์

นพ. จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์

B.Sc., MD.,MPH
Medical Executive Consultant
นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย

President of Chelation Medical Association, Thailand
President of A4M, Thailand
Chairman of Foundation for Development of Alternative Medicine (Thailand)
Advisory Board to Association of Cell Therapy, Thailand
Committee Board of Integrative Inspection and Evaluation, Office of Prime Minister Thailand
Medical Advisor of MOA Health Science Foundation, Japan