ระบบสืบพันธุ์
หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

  • shockwave กระตุ้นการแข็งตัว
หลั่งเร็ว
  • ผ่าตัด รักษาภาวะหลั่งเร็ว
  • ใช้ยา รักษาภาวะหลั่งเร็ว
ศูนย์ยาสมรรถภาพทางเพศ
อวัยวะเพศ โค้ง งอ ผิดรูป
  • shockwave แก้อวัยวะเพศผิดรูป
ฝังมุก
ทำหมันชาย
ผ่าตัด ใส่แกนอวัยวะเพศเทียม
เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
ศูนย์รวมการดูแลโรคสมรรถภาพทางเพศ และทางเดินปัสสาวะครบวงจร ระบบทางเดินปัสสาวะ
ต่อมลูกหมากโต

  • uroflow ตรวจความแรงปัสสาวะ
  • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • shockwave ต่อมลูกหมากอักเสบ
  • ผ่าตัด ต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์
  • ผ่าตัด ต่อมลูกหมากเทคนิค TUERP
นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
  • รักษานิ่วในไต โดยไม่ผ่าตัด
  • ส่องกล้องผ่าตัด นิ้วในไต
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ผ่าตัดไต
ขลิบหนังหุ้มปลาย

รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก