• ຮັບຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຟີ ໂທ +6695-864-4414

    ສອບຖາມຂໍ້ມູນການປິ່ນປົວແລະບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນັດໝາຍລ່ວງໜ້າ ການເດີນທາງມາຄລີນິກ

  • WhatsApp +6695 864 4414

ສາຂາເມືອງຫາດໃຫຍ່, ແຂວງສົງຂາ

  • ມື້ແລະເວລາການ

    ຈັນ-ສຸກ : 10.00 – 18.00
    ເສົາ – ອາທິດ : 10.00 – 18.00
    ວັນຢຸດນັກຂັດຕະเລີກ : ສອບຖາມລ່ວງໜ້າ

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມ

We will contact you within one business day.

ETERNITYCLINIC ສາຂາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ