• ບໍລິການຂອງຄລີນິກ

  ປິ່ນປົວ ດູແລ ແລະໃຫ້ຄຳປຶກສາບັນຫາດ້ານສະໝັດຖະພາບທາງເພດ ພະຍາດລະບົບທາງເດີນປັດສາວະ ລະບົບສືບພັນ ໂດຍທີມງານນາຍໝໍຜູ້ຊ່ຽວຊານ
  ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
 • ຂໍຂໍ້ມູນ ນັດໝາຍ

  ກຸງເທບ ຊອຍ ສຸຂຸມວິດ 5 ຖະໜົນສຸຂຸມວິດ *BTS ນານາ /ຫາດໃຫຍ່ ຖະໜົນລາດຍິນດີ ,ເມືອງຫາດໃຫຍ່, ແຂວງສົງຂາ./ ກະບີ່ ,ຖະໜົນເພັດກະເສມ ,ຕາແສງທັບປິກ ,ເມືອງເມືອງ, ແຂວງກະບີ່
  ຕິດຕໍ່-ນັດໝາຍ
 • ມື້ແລະເວລາການ

  • ກະລຸນານັດໝາຍ
   ໂທ +6695 864 4414
  • ຈັນ-ສຸກ
   10.00 - 18.00
  • ເສົາ - ອາທິດ
   10.00 - 18.00
  • ວັນຢຸດນັກຂັດຕະเລີກ
   ສອບຖາມລ່ວງໜ້າ
 • ຮັບຄຳປຶກສາເບື້ອງຕົ້ນຟີ ໂທ +6695-864-4414

  ສອບຖາມຂໍ້ມູນການປິ່ນປົວແລະບໍລິການເພີ່ມເຕີມ ນັດໝາຍລ່ວງໜ້າ ການເດີນທາງມາຄລີນິກ

 • WhatsApp +6695 864 4414

YouTube : eternityclinic

Prev 1 of 3 Next
Prev 1 of 3 Next

ນາຍໝໍ ສືບພົງ ເອັ່ງສ້ວນ

Urologist

ໝໍເບຍ ນາຍໝໍ ສືບພົງ ເອັ່ງສ້ວນ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ອີເທີ້ ນິຕີຄລີນິກ. ສູນຮວມການດູແລແລະປິ່ນປົວພະຍາດສະໝັດທະພາບທາງເພດ, ພະຍາດລະບົບທາງເດີນປັດສາວະແລະລະບົບສືບພັນທັງເພດຊາຍແລະເພດຍິງ. ໂດຍທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ນຳໂດຍນາຍໝໍເບຍ, ນາຍໝໍສືບພົງ ເອັ່ງສ້ວນ. ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການວິນິດໄສແລະປິ່ນປົວທີ່ທັນສະໄໝ ໃຊ້ຢາ Original ທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮອງຮັບ ປອດໄພ ແລະຢູ່ໃນຄວາມຄວບຄຸມຂອງນາຍໝໍ

PROFILE
unnamed3

ນາຍໝໍ ສືບພົງ ເອັ່ງສ້ວນ

Urologist

ໝໍເບຍ ນາຍໝໍ ສືບພົງ ເອັ່ງສ້ວນ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ອີເທີ້ ນິຕີຄລີນິກ. ສູນຮວມການດູແລແລະປິ່ນປົວພະຍາດສະໝັດທະພາບທາງເພດ, ພະຍາດລະບົບທາງເດີນປັດສາວະແລະລະບົບສືບພັນທັງເພດຊາຍແລະເພດຍິງ. ໂດຍທີມຜູ້ຊ່ຽວຊານ ນຳໂດຍນາຍໝໍເບຍ, ນາຍໝໍສືບພົງ ເອັ່ງສ້ວນ. ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃນການວິນິດໄສແລະປິ່ນປົວທີ່ທັນສະໄໝ ໃຊ້ຢາ Original ທີ່ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮອງຮັບ ປອດໄພ ແລະຢູ່ໃນຄວາມຄວບຄຸມຂອງນາຍໝໍ

PROFILE

ETERNITYCLINIC ສາຂາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ