• รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

    สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

  • LINE : @ETERNITYCLINIC
Speciality
  • ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ผู้ชาย
  • ศัลยแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้อง
  • แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์
Degrees
  • แพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ 2546

  • ศัลยกรรมทั่วไป รพ. สงขลานคริทร์ 2551

  • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ 2554

นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน

จากความฝันในวัยเด็กที่อยากจะรักษาคุณปู่ คุณย่าและพ่อแม่ ที่ทุกท่านต่างมีโรคประจำตัวกัน อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน และด้วยการสนับสนุนของครอบครัวด้วยดีมาตลอด ทำให้นายแพทย์ สืบพงษ์ ได้เรียนคณะแพทยศาสตร์ ตามที่ตั้งใจไว้ จนสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาวัยสงขลานครินทร์ ได้ตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องการผ่าตัดเป็นพิเศษ จึงได้ศึกษาต่อในสาขาศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ จนสำเร็จการศึกษาในปี 2554 ปัจจุบันนายแพทย์สืบพงษ์ เป็นศัลยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ และศัลยแพทย์ที่เชี่ยวชาญการผ่าตัดระบบผ่านกล้อง ในขณะที่มีอายุเพียง 35 ปีเท่านั้น

นายแพทย์สืบพงษ์ เป็นคุณหมอที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจและความรู้สึกที่เห็นว่าผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของตนเอง ทำให้นายแพทย์สืบพงษ์ได้รับการเอ็นดูจากคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้สูงอายุไม่ว่าทั้งหญิงและชาย และสิ่งที่ได้เห็นจนคุ้นตาจนกลายมาเป็นภาพชินตาของบรรดาเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่ร่วมงานกับนายแพทย์สืบพงษ์ นั้นคือ การแสดงความขอบคุณและคำชื่นชม ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอจับมือ ขอโอบกอด หรือแม้กระทั่งขอหอมแก้มคุณหมอสืบพงษ์

นายแพทย์สืบพงษ์ เป็นคุณหมอที่ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยหัวใจและความรู้สึกที่เห็นว่าผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ของตนเอง ทำให้นายแพทย์สืบพงษ์ได้รับการเอ็นดูจากคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้สูงอายุไม่ว่าทั้งหญิงและชาย และสิ่งที่ได้เห็นจนคุ้นตาจนกลายมาเป็นภาพชินตาของบรรดาเจ้าหน้าที่และพยาบาลที่ร่วมงานกับนายแพทย์สืบพงษ์ นั้นคือ การแสดงความขอบคุณและคำชื่นชม ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอจับมือ ขอโอบกอด หรือแม้กระทั่งขอหอมแก้มคุณหมอสืบพงษ์

ทำงาน

• แพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะประจำ รพ. ศูนย์หาดใหญ่ 2554-ปัจจุบัน
• แพทย์รับปรึกษา รพ.สงขลา
• แพทย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ ศูนย์ศัลย์กรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
• แพทย์ที่ปรึกษาคลีนิคผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS) รพ.ราษฎร์ยินดี
• แพทย์ประจำคลีนิคอีเทอร์นิตี้ (Eternity Clinic)

ประสบการณ์

• ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเทคนิคไปโพลาห์วิธีใหม่ (TUERP) จนถึงปัจจุบันมากถึง 150 ราย
• ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยเลเซอร์ (laser PVP) ประมาณ 30 ราย
• ผ่าตัดต่อมลูกหมากด้วยวิธีมาตรฐาน(Mono polar TUR-P) กว่า 300 ราย
• ผ่าตัดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะผ่านกล้องรายแรกของภาคใต้ และมากที่สุดในปัจจุบัน
• ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในไตแผลเล็กพิเศษ(Mini PCNL) มากถึง 100 ราย
• ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในไตแบบแผลเล็กมาก(Ultramini PCNL) มากที่สุดในประเทศถึง 20 คน
• อยู่ในทีมก่อตั้งการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใน รพ.หาดใหญ่

วิชาการ

นำเสนอเรื่อง Problem of Laparoscopic in Province Hospital

งานประชุมวิชาการประจำปีศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

Laparoscopic in Hatyai Hospital

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะประจำปี

นำเสนอเรื่อง Bipolar TUERP : Thailand Experience

งานประชุม New Frontier on Endourology and Voiding Dysfunction

Laparoscopic Radical Cystectomy

นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะประจำปี

นำเสนองานประชุม MIS Conference รพ. กรุงเทพหาดใหญ่

Laparoscopic in Hatyai Hospital 2557
Laparoscopic Radical Cystectomy after Neoadjuvant CMT
Laparoscopic Ureter Surgery
Laparoscopic Bladder Diverticulectomy
Laparoscopic Nephrectomy Multiple Modality

ทีมแพทย์