• รับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี โทร. 095-864-4414

  สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก

 • LINE : @ETERNITYCLINIC

นพ.จักรกฤษณ์ ภูมิสวัสดิ์

Speciality
 • B.Sc., MD.,MPH
 • Medical Executive Consultant
 • นายกสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 • President of Chelation Medical Association, Thailand

 • President of A4M, Thailand

 • Chairman of Foundation for Development of Alternative Medicine (Thailand)

 • Advisory Board to Association of Cell Therapy, Thailand

 • Committee Board of Integrative Inspection and Evaluation, Office of Prime Minister Thailand

 • Medical Advisor of MOA Health Science Foundation, Japan

ทีมแพทย์