สัญญาณเตือนอาการเริ่มต้นของอาการโรคต่อมลูกหมากโต

ป้องกันต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ต้องรอผ่าตัด
ในชายสูงวัย อวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นสัญญาณเตือนโรคต่อมลูกหมากโต

สัญญาณเตือนอาการเริ่มต้นของอาการโรคต่อมลูกหมากโต

  • อวัยวะเพศไม่แข็งตัว
  • ปัสสาวะ ติดๆ ขัดๆ ไหลไม่สม่ำเสมอ
  • ปัสสาวะอ่อนแรง ปัสสาวะไม่ออก
  • ปวดปัสสาวะขึ้นอย่างเฉียบพลัน
  • ยังรู้สึกปวดปัสสาวะอยู่ กลังจากปัสสาวะ
  • ปัสสาวะเล็ด
  • ลังเลไม่มั่นใจ ว่าปวดปัสสาวะหรือไม่
  • ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน
อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

อวัยวะเพศไม่แข็งตัว

ปัสสาวะ ติดๆ ขัดๆ ไหลไม่สม่ำเสมอ

ปัสสาวะ ติดๆ ขัดๆ ไหลไม่สม่ำเสมอ

ปัสสาวะอ่อนแรง ปัสสาวะไม่ออก

ปัสสาวะอ่อนแรง ปัสสาวะไม่ออก

ปวดปัสสาวะขึ้นอย่างเฉียบพลัน

ปวดปัสสาวะขึ้นอย่างเฉียบพลัน

ยังรู้สึกปวดปัสสาวะอยู่ กลังจากปัสสาวะ

ยังรู้สึกปวดปัสสาวะอยู่ กลังจากปัสสาวะ

ปัสสาวะเล็ด

ปัสสาวะเล็ด

ลังเลไม่มั่นใจ ว่าปวดปัสสาวะหรือไม่

ลังเลไม่มั่นใจ ว่าปวดปัสสาวะหรือไม่

ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน

ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะตอนกลางคืน

สัญญาณเตือนอาการเริ่มต้นของอาการโรคต่อมลูกหมากโต

สัญญาณเตือนอาการเริ่มต้นของอาการโรคต่อมลูกหมากโต

Leave a reply